ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πριν την αποστολή του προϊόντος – Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 2624029017 Δευτέρα έως Σάββατο (09.00-14.00) και Τρίτη- Πέμπτη- Παρασκευή (18.00-21.00).

Παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε το παρκάτω Έντυπο υπαναχώρησης